• Historia

  Wersji

Premiera nowej wersji 2017.6.72


6.71


Rok 2016

Wersja konsoli. Wersja Agenta. Powstała nowa, całkowicie przebudowana aplikacja.6.72

 • Aż 14 nowych raportów.
 • Możliwość przeglądania zrzutów z dowolnego miejsca (np. folder udostępniony, lokalny).
 • Ulepszenia w widoku raportów.
 • Zmiany w Interfejsie.
 • Także pod kątem laptopów.
 • Wiele innych drobniejszych modyfikacji.
 • Aktualizacja dotyczy tylko konsoli.

6.71

 • Modyfikacja mechanizmu monitorowania dla przeglądarki Firefox (dot. systemów XP i 7).
 • Poprawka dla zrzutu wykonywanego ręcznie, w czasie podglądu ekranów w miniaturkach.
 • Usunięty problem z blokowaniem stron, jeśli występował.
 • Modyfikacja w zdalnej aktualizacji Agentów.

6.70

 • Duży pakiet modyfikacji - zakończenie 2 etapu rozbudowy w ramach wersji 2016.
 • Nowy moduł Raporty.
 • Integracja modułów Oś czasu i Zrzuty.
 • Usunięty problem odbioru raportów w tle.
 • Łącznie kilkadziesiąt większych i mniejszych zmian.
 • Aktualizacja dotyczy tylko konsoli.

6.61

 • Dotyczy tylko konsoli.
 • Zrzuty - poprawka dot. nowej instalacji, tworzy podfoldery dla stanowisk do zapisu zrzutów.
 • Blokady - poprawka przy wprowadzaniu reguł jednym ciągiem z włączoną opcją 'tryb ciągłego dodawania'.

6.60

 • Nowa duża wersja.


6.51

 • Drobne poprawki konsoli. Agent bez zmian.

6.50

 • Pakiet Modyfikacji 2015 - całkowicie nowa aplikacja, pracująca na nowym kodzie, szybka i wydajna, nowoczesny i superkomfortowy interfejs, wszystkie moduły przebudowane w całości, zmieniono ponad 80 okien z ustawieniami.


6.46

 • Nowy mechanizm monitoringu dla najnowszej wersji Google Chrome (od 41.x).

6.45

 • Modyfikacja dot. monitoringu aktywności internetowej.

6.44

 • Optymalizacja pamięci wykorzystywanej przez konsolę - lepsza i szybsza praca. Likwidacja skutków ubocznych wynikających z braku pamięci, jeśli występowały (np. wolne działanie, gubienie ikon, komunikat runtime error). Aktualizacji podlega sama konsola.

6.43

 • Optymalizacja pamięci w podglądzie pełnoekranowym.
 • Poprawiony podgląd komputerów wielomonitorowych przy zamienionych ekranach podstawowy-dołączony.
 • Poprawiona pozycja kursora myszy przy podglądzie z aktywnym skalowaniem.
 • Poprawione kliki myszą w zdalnej kontroli.
 • Ikony otwierania foldera zrzutów i raportów kierujące do właściwych lokalizacji pod systemami Windows 7/8.
 • Nowa ikona skalowania w podglądzie zrzutu na pełnym ekranie.

6.42

 • Dodano maskowanie hasła do konsoli.
 • Poprawiony efekt znikającego Agenta z konsoli.

6.41

 • Nowa funkcja: automatyczne zrzuty do foldera udostępnionego.
 • Nowa funkcja: mała wizualizacja wykorzystania komputera przy raportach Internetu i Aplikacji.
 • Nowa funkcja: indeksowanie danych w tle np. w przypadku zrzutów wielokrotnie skraca czas otwierania modułu.
 • Nowa funkcja: szybkie przeliczanie liczby i rozmiaru zrzutów, obsługa bardzo dużej liczby plików (jeśli więcej niż 32 tysiące).
 • Duża optymalizacja konsoli, mniejsze zapotrzebowanie na pamięć.
 • Optymalizacja i szybszy podgląd statystyk.
 • Drobne zmiany w wyglądzie statystyk.
 • Nowy raport: dodatkowa wizualizacja dziennego monitoringu w module Zrzuty.
 • Zrzuty: zarządzanie dużą liczbą zrzutów, informacja o ich łącznej liczbie i wykorzystanym miejscu.
 • Zrzuty: podgląd miniaturek uwzględniający proporcje ekranów.
 • Zrzuty: skrócenie czasu generowania miniaturek o 50%.
 • Zrzuty: rozbudowany pasek ładowania zrzutów i generowania miniaturek.
 • Zrzuty: możliwośc wyłączenia podpisu pod miniaturką (większa przestrzeń podglądu).
 • Dodatkowa kontrola połączeń z agentami, na wypadek gdyby konsola nie zobaczyła aktywnego agenta.
 • Do grupy ogólnej Explorer dołączono inne usługi powłoki graficznej Windows.
 • Powiadomienia o nowej aktualizacji i starych oznaczeniach agentów jako opcja.
 • Czas pracy na komputerze zastąpiony zwrotem - Zalogowany.
 • Poprawka dla podglądu na żywo - pozycja paska ikon i zamykające się okno opcji.
 • Nowe opisy dla raportów w module Statystyki.
 • Lepsza identyfikacja wersji agenta w oknie aktualizacji.

6.40

 • Większa wydajność podglądu w miniaturkach - przy dużej liczbie monitorów możliwość odświeżania w cyklach tzn. mniejszych grupach.
 • Podgląd ekranów komputerów wielomonitorowych - pełnekranowy, w miniaturkach i zrzuty.
 • Miniaturki w formacie panoramicznym 16:9.
 • Poprawiony podgląd pełnoekranowy w przypadku zatrzymanego obrazu.
 • Zrzuty ekranów w formacie panoramicznym 16:9.
 • Dodatkowa ikona umożliwiająca otworzenie foldera ze zrzutami np. w celu archiwizacji lub przeglądania.
 • Poprawiony zapis aktywności ostatniego zdarzenia tuż sprzed zamknięcia/restartu agenta.
 • Możliwość otworzenia foldera raportów np. w celu archiwizacji.
 • Uproszczone wprowadzanie hasła aktywacyjnego.

6.39

 • Nowy mechanizm monitorowania najnowszych wersji przeglądarki Google Chrome.
 • Blokady: poprawiony przycisk wyboru stron blokowanych / dozwolonych.
 • Inne drobne.

6.38

 • Wersja na potrzeby wewnętrznych testów.

6.37

 • Autorestart agenta jako domyślne ustawienie, zapewnia lepszą i wydajną pracę w warunkach dużego obciążenia.
 • Lepszy przycisk ukrywania panelu kryteriów raportu, ułatwia zarządzanie ekranem na małych rozdzielczościach.
 • Poprawka otwierania okna z profilami blokad.
 • Usunięty problem z przypadkowym klikiem w ikony górnego menu.
 • Dodatkowy czas (20 minut) dla automatycznych zrzutów ekranu.
 • Liczba wizyt odwiedzonych stron jako osobny raport.
 • Przeniesienie części opcji z modułu Okna i klawisze bezpośrednio do okna konfiguracji klawiszy.
 • Dodano większy zakres wyboru lat wyszukiwania raportu.
 • Nowe, czytelne komunikaty informacyjne dla operatora konsoli bezpośrednio na raporcie (np. nie wybrano komputera, brak aktywności itp).
 • Zaznaczona ikona aktualnie wybranego raportu (np. Internet, Aplikacje).
 • Automatyczne generowanie raportu po kliknięciu daty z kalendarza.
 • Poprawione działanie hasła dostępu do konsoli (problem pod systemami Windows 7/8).
 • Większa czcionka w raportach analizy trendu.
 • Raport okien podaje czas pomiędzy startem agenta, a poprzednim zdarzeniem.

6.36

 • Kontrola aktywności: opis raportu przeniesiony w bardziej czytelne miejsce.
 • Kontrola aktywności: lepsza organizacja obszaru raportu w przypadku stosowania mniejszych rozdzielczości ekranu.
 • Kontrola aktywności: automatyczne wykluczenie dla pozycji "Explorer".
 • Kontrola aktywności: opis danych prezentowanych w raportach.
 • Okna i klawisze: domyślnie wyłączony zapis klawiszy, wymagający ręcznego potwierdzenia.

6.35

 • Kontrola aktywności: ulepszenia graficzne.
 • Kontrola aktywności: dodatkowy słupek statystyczny - bezczynność.
 • Kontrola aktywności: nowe informacje w raportach - liczba klików, klawiszy, wizyt stron, plik aplikacji.
 • Kontrola aktywności: poprawiona rejestracja stron podczas korzystania z rozszerzonych możliwości paska adresu przeglądarki (np. wyszukiwanie w adresie).
 • Okna i klawisze: pozycja "startu agenta" w rapocie, pozwalająca określić moment jego uruchomienia.
 • Przebudowane okna menu górnego Agent.

6.34

 • Nowa funkcja auto-restartu agentów.
 • Lepsza prezentacja danych w tabeli "Okna i klawisze".
 • Większa czcionka dla raportów "Kontroli aktywności" oraz list wyboru komputerów.

6.33

 • Optymalizacja mechanizmu zapisu klawiszy.

6.32

 • Lepsze pobieranie raportów czasu pracy, zauważalne przy większej liczbie stanowisk.
 • Informacja o ostatniej obecności na konsoli komputera z agentem.
 • Zmiana nazw modułów.
 • Poprawka dla agenta na problem z wylogowaniem z konsoli.
 • Zmiana lokalizacji dla nowych instalacji agenta.

6.31

 • Wybór interfejsu sieciowego dla połączeń.
 • Kilka drobniejszych.

6.30

 • Nowa funkcja - symulacja kosztów (strat) wynikających z tytułu działań niepożądanych.
 • Moduł blokady - strony dozwolone do przeglądania. Dzięki temu nie ma konieczności tworzenia długich list witryn blokowanych.
 • Podgląd miniaturek - poprawka, po zalogowaniu/wylogowaniu agenta nadal dostępny podgląd miniaturek pozostałych komputerów.
 • Zrzuty - poprawka na efekt zawieszania przy wczytywaniu podglądu większej liczby zrzutów.

6.28

 • Nowy, szybszy i wydajniejszy mechanizm łączenia z agentami, podglądu miniaturek i pobierania raportów.
 • Nowa stylizacja raportów.
 • Automatyczne odświeżenie aktywnych połączeń z agentami po wyjściu konsoli z trybu biernego.
 • Wydajniejsze zarządzanie pamięcią i portami po stronie komputera z konsolą.
 • Prezentacja w raportach czasu pracy pozycji - Explorer, wykluczenie w gestii operatora konsoli.
 • Kontrola czasu odświeżania miniaturek.
 • Kontrola wersji agentów.
 • Poprawione działanie przycisków "Online" modułów Projekcja i Procesy.
 • W miejsce przycisku Odśwież wprowadzono przycisk szybkiej aktualizacji raportów (moduły Wizualizacja czasu pracy i Aktywność i klawisze).

6.27

 • Wersja na potrzeby wewnętrznych testów.

6.26

 • Wizualizacja czasu pracy - dostępne szybkie menu dla listy wyboru komputerów (prawy klik na tabelce).
 • Optymalizacja podglądu w miniaturkach (po stronie agenta).
 • Poprawka dla zrzutu ekranu wykonywanego z poziomu pełnoekranowego podglądu ekranu i zdalnej kontroli.

6.25

 • Ważna aktualizacja dla agenta pracującego w wersji 6.24, poprawiająca problem z wyłączaniem przeglądarek. Problem obejmuje tylko stanowiska, do których nie przydzielono profilu blokowania.

6.24

 • Zmiany w interfejsie raportów.
 • Optymalizacja danych - redukcja rozmiaru logów czasu pracy nawet o 50%.
 • Usunięty problem z blokowaniem (profile).
 • Poprawione zdalne zamykanie procesów.

6.23

 • Wersja na potrzeby wewnętrznych testów.

6.22

 • Zmiana miejsca lokalizacji agenta dla nowych instalacji.

6.21

 • Podgląd w miniaturkach - autoskalowanie dostosowujące się do liczby monitorów oraz możliwość powiększenia obszaru podglądu.
 • Powiadomienie o nowej aktualizacji i możliwość jej pobrania bezpośrednio z poziomu konsoli.

6.20

 • Modyfikacja związana z problemem w połączeniu z agentem i podglądem w miniaturce.

6.19

 • Poprawiony zapis zrzutów z poziomu modułu Podgląd i kontrola.
 • Inne mniejsze.

6.18

 • Dodano funkcję "zdalna kontrola".
 • Poprawka w zakresie podglądu pełnoekranowego.

6.17

 • Wersja na potrzeby wewnętrznych testów.

6.16

 • Poprawiony problem konsoli "Run-time error 9: Subscript out of range", który mógł wystąpić podczas wywołania modułu "Podgląd i kontrola".

6.15

 • Poprawiony efekt zrywania połączenia z agentami.

6.14

 • Dostosowanie monitoringu do najnowszych zmian w Google Chrome (wersje 20.x i wyższe).
 • Optymalizacja - szybksze działanie monitoringu oraz kontrolowanego komputera.
 • Duży pakiet optymalizacyjny dotyczący pracy agenta i pracy monitoringu.
 • Lepszy podgląd pełnoekranowy.
 • Szybkie pobieranie i tworzenie raportów po stronie konsoli.
 • Informacja o dacie aktualizacji raportu w module Wizualizacja czasu pracy.
 • Nowe szybkie i mocne szyfrowanie logów (rezygnacja z wolnego AES).
 • Monitoring klawiszy na stronach zabezpieczonych protokołem SSL dostępny opcjonalnie (możliwość wyłączenia).
 • Duży przyrost szybkości zapisu aktywności i działania monitorowanego komputera.
 • Nowy moduł projekcji.
 • Poprawione przesuwanie suwakiem podglądu miniaturek.

6.13

 • Poprawka dla agenta dot. blokowania stron przeglądarki Chrome.

6.12

 • Większa wydajność podglądu miniaturek (zwolnienie pamięci).
 • Nowa ikona - wstrzymanie/wznowienie podglądu miniaturek.
 • Poprawka na błąd 28 po stronie agenta.

6.11

 • Szybsze otwieranie modułu "Wizualizacja czasu pracy".

6.10

 • Nowa funkcja: "Tryb aktywności" - umożliwia uzyskanie opisu i czasu trwania zdarzenia widocznego na podglądzie.
 • Poprawiony podgląd w miniaturkach.
 • Modyfikacje w obrębie opcji automatycznego pobierania danych od agentów.
 • Poprawiony efekt zatrzymania podglądu pełnoekranowego.
 • Poprawiony czasem występujący problem konsoli - braku reakcji agenta na polecenia.
 • Poprawiony efekt znikających agentów z panela konsoli (jednak sam agent nadal działał, bez wpływu na zapis monitoringu).
 • Pomniejszona czcionka raportów modułu "Aktywność i klawisze" (większa przejrzystość).
 • Rezygnacja z funkcji zdalnej kontroli nad ekranem - mała wydajność.
 • Czas trwania zdarzenia i nazwa zalogowanego użytkownika w raportach modułu "Aktywność i klawisze".
 • Szybkie przeglądanie zdarzeń w rapocie wg aplikacji modułu "Aktywność i klawisze".
 • Możliwość powiększenia panelu konsoli przez ukrycie ikon modułów.
 • Lista dostępnych komputerów online w module "Podgląd i kontrola".

6.09

 • Nowa funkcja: analiza trendu w statystykach.

6.08

 • Nowe raporty - analiza trendu wykorzystania aplikacji/domeny na przełomie dowolnego czasu.
 • Nowa wizualizacja czasu pracy.

6.07

 • Nowa stylizacja raportów.
 • Dodano wartość procentową przy raportach słupkowych.
 • Przeniesienie czasu "zbiorczego" w bardziej eksponowane miejsce.
 • Informacja o różnicy czasu bezczynnego i aktywnego.
 • Informacja o aktualnie wybranym raporcie.

6.06

 • Wersja na potrzeby wewnętrznych testów.

6.05

 • Poprawione wykluczenie (po stronie agenta), które uniemożliwiało wyświetlenie aplikacji Internet Explorer w Raporcie Aplikacji (bez wpływu na monitoring stron i zapis zdarzeń w module "Aktywność i klawisze").
 • Nowy raport sumaryczny w Raporcie Aplikacji (zestawienie zbiorcze grupy komputerów).
 • Nowy raport sumaryczny w Raporcie Internetu.
 • Nowy raport sumaryczny w Raporcie Pracy.
 • Nowy raport stanowisk (we wszystkich 10 wizualizacjach) - cząstkowy stanowisk biorących udział w danej aktywności.
 • Nowy raport bezczynności w Raporcie Pracy.
 • Nowy raport czasu spędzonego w Internecie w Raporcie Pracy.
 • Inne drobne.

6.04

 • Szybszy dostęp i generowanie raportów modułu "Aktywność i klawisze".
 • Dodatkowa informacja o liczbie wyświetlanych w tabeli zdarzeń.
 • Osobne wczytywanie tekstowego raportu klawiszy (wpływa na szybsze otwieranie pozostałych).
 • Modyfikacje w zakresie prezentacji statystyk.
 • Dwa nowe raporty w module "Wizualizacja czasu pracy".
 • Zmiana nazw raportów na jednoznaczne.
 • Lepsze działanie agenta (zalecana aktualizacja do wersji 6.04).
 • Usunięto efekt zerwania połączenia agenta z konsolą (nie miało wpływu na zapis aktywności).
 • Poprawiony podgląd pełnoekranowy.
 • Poprawiony efekt zatrzymania podglądu miniaturek po nieoczekiwanym wyjściu z trybu pełnoekranowego.
 • Poprawiony efekt braku reakcji na wciśnięcie ikony konsoli.

6.02-3

 • Wersje na potrzeby wewnętrznych testów.

6.01

  Wersja 6.01 obejmuje zmiany w stosunku do wersji 5.

 • Nowa, bezpieczna metoda szyfrowania danych (AES).
 • Nowy moduł statystyczny w miejsce starego czasu pracy i internetowego.
 • Nowy moduł aktywności i klawiszy, który zastąpił okna i klawisze.
 • Monitoring przeglądarki Google Chrome.
 • Identyfikacja nazw własnych uruchamianych aplikacji.
 • Rozpoznawanie i identyfikacja nazw aplikacji Microsoft, w tym narzędzi pakietu Office.
 • Wygodne kalendarze do przeglądania raportów w miejsce list wyboru.
 • Raporty dla dowolnego zakresu dat.
 • Raporty dla dowolnej grupy komputerów.
 • Nowy, bardziej czuły mechanizm zapisu klawiszy.
 • Polskie znaki w raporcie klawiszy.
 • Identyfikacja czasu aktywnego i czasu bezczynności, rozpoznawanie pracy udawanej.
 • Natychmiastowy dostęp do danych.
 • Automatyczne pobieranie raportów w tle.
 • Pobieranie raportów przy każdym otworzeniu modułu.
 • Wpływ na wygląd raportu.
 • Raport czasu całkowitego i aktywnego korzystania z aplikacji.
 • Raport najbardziej aktywnych aplikacji.
 • Raport porównujący czas bezczynny z aktywnym używanych aplikacji.
 • Raport czasu całkowitego i aktywnego przeglądanych stron internetowych.
 • Raport najbardziej aktywnych stron.
 • Raport porównujący czas bezczynny z aktywnym przeglądanych stron.
 • Raport otwieranych stron wg pory dnia.
 • Raport czasu pracy na komputerze.
 • Raport aktywnego korzystania z komputera.
 • Ranking najbardziej wydajnych pracowników.
 • Ranking najmniej wydajnych pracowników.
 • Ranking pracowników spędzających najwięcej czasu w internecie.
 • Ranking pracowników spędzających najmniej czasu w internecie.
 • Raport aktywności i klawiszy w nowej formule, z nowymi danymi.
 • Raport zbiorczy aplikacji, pozwalający na szybki dostęp do klawiszy danej aplikacji.
 • Raport zaawansowany pozwalający wyszukać dowolne zdarzenie, z dowolnego okresu, z dowolnej grupy komputerów.
 • Raport audytu zbiorczego, licencji posiadanych i brakujących.
 • Potwierdzanie operacji usuwania raportów i zrzutów.
 • Skalowanie obrazu w module zrzutów ekranów.
 • System inteligentnej selekcji zrzutów powtarzających się.
 • Możliwość przeglądania kolejnych zrzutów na pełnym podglądzie.
 • Nowy system magazynowania i usuwania zrzutów.
 • Personalizacja monitoringu zrzutów, wykluczanie i dodawanie stanowisk.
 • Obliczanie rozmiaru grupy zrzutów dla każdego stanowiska osobno.
 • Przechowywanie zrzutów w osobnych folderach dla każdego z komputerów, większa szybkość przeglądania.
 • Przy dużej liczbie zrzutów podział na godziny.
 • Raport uruchomionych procesów z nowymi informacjami np. opis, producent, lokalizacja.
 • Raport grupowy uruchomionych procesów.
 • Weryfikacja nieznanych procesów.
 • Możliwość grupowego zamykania i tworzenia procesów.
 • Skalowanie obrazu podglądanego monitora w trybie pełnoekranowym, większy komfort pracy i szybsze odświeżanie.
 • Drobne udoskonalenia pełnoekranowego podglądu np. efekt zatrzymanego obrazu.
 • Informacje dotyczące podglądanego monitora.
 • Poprawione problemy w zdalnej kontroli np. podwójnego kliku.
 • Przebudowa interfejsu wszystkich modułów i okien (ponad 100 okien).
 • Dodano wygodny panel ustawień w każdym module, chowany w celu powiększenia obszaru działania.
 • Nowa nazwa agenta.
 • Konsola pamiętająca wybraną grupę po zmianie modułu.
 • Poprawione przełączanie modułów konsoli.
 • Poprawiony zapis zrzutu ekranu w podglądzie pełnoekranowym.
 • Poprawione odświeżanie listy pobranych raportów.
 • Poprawione działanie agenta po przelogowaniu konta użytkownika (bez wylogowania), poprzedni komunikat: "adress in use".
 • Szereg innych mniejszych udoskonaleń i modyfikacji.

Na górę /\